Administrativně-bytový komplex

Rekonstrukce a dostavba administrativního areálu přináší do centra města nové možnosti bydlení a služeb. Důležitým prvkem návrhu je pěší komunikační osa, propojující celý komplex s okolním územím, která dotváří chybějící urbanistickou strukturu lokality. Bytové jednotky v domech s množstvím zeleně přibližují kvalitu bydlení k rodinnému domu. Ke komfortu bydlení přispívá také využití nejmodernějších technologií automatizující provoz budov. Užitím ochozů vzniká víceúrovňový veřejný prostor, který bohatě využívají doplňkové služby a administrativní zázemí. Centrální rekonstruovaný objekt tvořený skeletovou konstrukcí si zachovává svůj původní utilitární ráz. Na střeše tohoto objektu jsou navrženy luxusní penthousy. Ke stávajícímu objektu jsou doplněny dva nové bytové domy. Areál obsahuje 4500m2 podlahové plochy pro banku, restauraci, obchody a byty. Parter je kromě nezbytného parkování a propojujících cest vybaven také novým parkem.
Lokalita: Považská Bytrica
Studie: 2020
Autoři: aut. Ing. arch. Jiří Bosák
aut. Ing. arch. Patrik Janoušek
aut. Ing. arch. Michal Siažik